БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА

Почитувани,

Бизнис центар за македонска дијаспора основана како дел од Услужна комора при Сојуз на стопански комори на Македонија претставува мост помеѓу компании од Македонија и дијаспората. Членовите на центарот, се компании од дијаспората во сопственост или управувани од страна на Македонци.

Цел на Бизнис центарот е користење на големиот потенцијал на македонските компании во дијаспората во форма на знаење, искуство, размена на идеи и деловни контакти.

Повеќе за Бизнис центарот за македонска дијаспора на нашата страна www.dijaspora.mk

Со почит,
Бизнис Центар за Македонска Дијаспора