МАКЕДОНСКА ДЕЛОВНА МРЕЖА
ВОДЕЧКА

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.
На Вашиот пат кон успехот ќе се соочите со многу предизвици затоа што тоа е составен дел на деловното работење. Во сите овие ситуации, не двоумете се да ни се обратите, преку Вашата секторска комора или координатор.
Сојуз на стопански Комори на Македонија е Ваш партнер во бизнисоти вработените на Комората се достапни за сите потребни бизнис информации и услуги.
Придружете ни се и бидете и Вие дел од Водечката Деловна Мрежа на Македонија.

Како ССК може да допринесе за успехот на Вашата компанија?

Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија

Застапување

Застапување на интересите на компаниите членови, пред институции и организации на локално, регионално и интернационално ниво.

Лобирање

Лобирање и успешно претставување на потребите на бизнис заедницата преку Владата на Република Македонија.

Вмрежување

Вмрежување и остварување нови деловни контакти преку Б2Б средби, учество на саеми, светски форуми, трибини, настани.

Промоција

Промоција на компаниите, информатор кој го добиваат илјадници компании, медиуми, меѓународни организации, дипломати.

МОЖНОСТИ
БИЗНИС

Арбитража

Центри за Бизнис услуги

Промоција и маркетинг

Истражување на пазарот

ИДНИ НАСТАНИ

Преку нашата веб страна ќе се обидеме на јасен и достапен начин да Ви обезбедиме основни информации за идни настани и активности кои ги спроведуваме.

СТАНДАРД ПОКРОВИТЕЛИ

СРЕБРЕНИ ПОКРОВИТЕЛИ

ПРЕМИУМ ПОКРОВИТЕЛИ

ПАРТНЕРИ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Welcome to the dazzling realm of online play casino games casinos, where the glitz and glamour of the world's most famous gambling destinations meet the convenience and innovation of the digital age. Prepare to embark on a thrilling journey into a virtual wonderland where the excitement never fades, and fortunes await your command.

Dive into the strategic depths of blackjack, where every decision could lead to victory or defeat. Spin slots real money online the wheel of fortune in roulette, where chance and strategy collide in a whirlwind of excitement. Or try your hand at poker, where skill and cunning reign supreme in the battle for pots that can grow to astronomical sums.

© 2022-2023 | Сојуз на стопански комори. Сите права се задржани. Изработено од SERAFIMOV GROUP.