ИНФОРМАЦИИ
КОНТАКТ

Адреса

Црвена Скопска Општина бр.10

Телефон

+ 389 2 3091 440

Е-пошта

[email protected]

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Марија Николова

075 254 082
[email protected]