Сојузот на стопански комори на Македонија има потреба од ангажирање на продукциска куќа којашто ќе произведе видео и аудио записи на теми поврзани со женско претприемништво.

Продукцискиот материјал ќе се користи во рамки на медиумска кампања за унапредување, раст и развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија.

Главната цел на кампањата е да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации, за креирање на јавни политики и застапување во областа на женското претприемништво. Со инвестирање во жените ќе се зголеми родовата еднаквост во општеството и ќе се промовира инклузивен и одржлив развој.

Продукциските куќи кои ќе се пријават на овој повик треба да ги испорачаат следните услуги:

  • Да произведат вкупно 19 видео и аудио записи на настани поврзани со женско претприемништво;
  • Форматот на продукцискиот материјал да биде соодветен за емитување на ТВ, на радио и на социјалните мрежи;
  • Да понудат креативна и оригинална изведба на идејата што може да вклучува различни жанрови и технички стилови;
  • Да бидат подготвени да соработуваат со тимот на ССК околу прецизирање на темите и подготовка на сценаријата;

 ПРИЈАВУВАЊЕ: Заинтересираните продукциски куќи треба да испратат понуда во која ќе се презентираат информации за досегашната работа и капацитетот на компанијата, опис на идејата и финансиската понуда.

Понудите може да се испратат на следната е-маил адреса: info@chamber.mk.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: Повикот е отворен до 03.06.2021 година до 16:00 часот.