Одржана работна средба за отворање на бизнис во Нирнберг

0
224

На иницијатива на Министерството за надворешни работи и г. Abdilxhemil Saiti, Економски Амбасадор на РСМ во Германија и Австрија, Сојузот на стопански комори на Македонија присуствуваше на работна средба за отворање и водење на бизнис во градот Нирнберг, Германија.

Г. Marco von Dobschütz кој раководи со секторот за меѓународна соработка на градот Нирнберг ги презентираше поволностите за отворање на компанија во Нирнберг и можностите за финансиска поддршка кои градот ги нуди. Исто така, ги претстави и услугите кои ги нудат како поддршка за компаниите, а ги презентираше и атрактивните економски локации во градот. Компаниите членови на ССК кои присуствуваа на средбата имаа можност да дискутираат за влез на германскиот пазар и како во иднина да создадат трговски партнерства.

Young female athlete stretching after a fitness workout session in the city. Healthy young woman relaxing her arms muscles after a run Stock Photo – Alamy can you lose 40 pounds in 2 months apple watch costs $25 if you reach activity and fitness goals – macitynet.it

Ова е почеток на економска соработка со градот Нирнберг по што во иднина Сојузот ќе ги промовира предностите за отворање и водење на бизнис, со фокус на искористување на финансиска поддршка за македонските компании.

Real Change Fitness – 24-Hour Gym – Aosta Valley primo steroid chebuoni.it – nestlé fitness cereal: win €500 sports vouchers