Предизвици во имплементацијата на Законот за работни односи со посебен осврт на договорот за вработување беше тема на денешниот едукативен настан организиран од страна на Сојузот на стопански комори на Македонија.
Адвокатот Кирил Доневски даде стручен осврт кон одредбите од Законот за работни односи, а по презентацијата се отвори и дискусија по поставени прашања од страна на учесниците.