Во насока на создавање на можности за остварување на трговски партнерства, Ваша промоција и потенцијален пласман на Вашите производи на странски пазари, Ве информираме за интернационални саеми во 2022 година, од повеќе области:

1. “Agriculture Days 2022”, International Trade Fair in Agriculture, Technologies, Food & Processing во Лушње, Албанија, 19-21, мај 2022 година

– Сите детални информации за оваа саемска манифестација може да ги погледнете на: https://www.icebergexhibitions.com/event/agriculture-days-2022/.

2. Медитерански саем за здрава храна, лековити билки и зелено претприемништво, во Дубровник, Хрватска, 23-27 март 2022 година

– Сите детални информации за оваа саемска манифестација може да ги погледнете на: http://www.mediteranski-sajam.com/?sajam=kontakti&lan=en

3. Сараево Бизнис Форум 2022 година, во Сараево, Босна и Херцеговина, од 11-12 мај 2022 година

– Сите детални информации за оваа саемска манифестација може да ги погледнете на: https://www.sarajevobusinessforum.com/en/

4. China International Fair for Trade in Services, China National Convention Center (Shougang Park), септември 2022 година

– Сите детални информации за оваа саемска манифестација може да ги погледнете на: https://www.ciftis.org/en.

5. „World Tourism Expo“, во Атина, Грција, од 13-15 мај 2022 година

– Сите детални информации за оваа саемска манифестација може да ги погледнете на: https://worldtourismexpo.gr/en/home-en/

6. Меѓународен Саем во Приштина, од 05-08 мај 2022 година

– Сите детални информации за оваа саемска манифестација може да ги погледнете на: https://www.oek-kcc.org/En/aktivitete/236/the-international-general-fair-prishtina-2022/

Воедно, сакаме да Ве информираме и за можностите кои ги нуди дигиталната платформа за промоција и олеснување на глобалната трговија, особено за малите и средните компании, www.supplyfinder.com. Платформата нуди повеќе услуги како бизнис можности, објава на тендери, понуди на стоки и услуги и вмрежување итн, а истите компаниите може да ги користат без надомест со преглед на самата платформа. Платформата содржи голема база на податоци, опфаќајки ги државите од сите континенти на светот и ги покрива сите индустрии.

Доколку сте заинтересирани да учествувате на одреден саем, како и за сите дополнителни информации, Ве молиме да не’ контактирате на телефон: 02 3091-440 или на следната е-маил адреса: info@chamber.mk.