Меѓународен јавен повик за набавка на консултантски услуги на правните лица за пружање на услугите на Влада на Федерација на Босна и Херцеговина

Сојуз на стопански комори во соработка со Амбасада на Босна и Херцеговина во Република Македонија Ве информира дека во реализација на Проектот на истражување и експлоатација на нафта и плин на простор на Федерација на Босна и Херцеговина, Федерално  министерство за енергија, рударство и индустрија го распиша меѓународен јавен повик за набавка на консултантски услуги на правните лица за пружање на услугите на Влада на Федерација на Босна и Херцеговина.  Тендерска документација за предметно известување се превзема  нa web страната  “Портал јавних набавки Босне и Херцеговине”, /https://www.ejn.gov.ba

Рок за достава на понуди е 27.11.2018. година.