Информации за приватниот сектор за справување со COVID-19 и тековни мерки донесени од Владата.

Информациите ќе се дополнуваат на дневна основа.

Сите заедно да се залагаме за главните приоритети:

  1. Да се зачува здравјето на граѓаните
  2. Да не се изгубат работни места
  3. Мерките да ја поддржуваат реалната економија и да не се дозволи ниту една компанија да исчезне заради кризата од Covid-19.

Информации за приватниот сектор – Справување со Ковид – 19