Информации за приватниот сектор – Справување со Ковид–19 и информации за пакет мерките на владата за приватниот сектор

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa