Српска компанија специјализирана за производство на електронски производи и системи поврзани со медицински и стоматолошки помагала, како и обновливи енергетски системи, како што се соларни фотонапонски системи е во потрага по трговски посредник –дистрибутер за своите производи на странските пазари.