Литванска компанија, специјализирана за изградба се обидува да го прошири својот бизнис во рибарската индустрија. Компанијата е во потрага по партнер за заедничко вложување или спојување (размена на акции) и исто така е заинтересирана за подизведување или реципрочно производство.