BRDE20141014001 – Барање на снабдувачи на гума, гумено – метални и гумено – пластични делови

Германска компанија, специјализирана за развој, производство и дистрибуција на компоненти за автомобилската индустрија бара производителите на еластомер производи. Исто така германската компанија е заинтересирана за склучување на договор за снабдување на еластомер, метал-еластомер и пластика еластомер делови, особено снабдувач на големи гумени дихтунзи. Снабдувачот треба да биде ISO 9001 сертифициран и треба да биде искусен во снабдување во автомобилски сектор.