Сојузот на стопански комори на работна средба со претставници од Министерство за економија за подобрување на мерките 2020 кои спаѓаат во Секторот за индустриска политика и Секторот за МСП. Тања Дејановска, член на Управен одбор и Алксандар Зарков, извршен директор на Сојузот, дискутираат за можноста за подобрување на мерките и важноста од креирање нови се со цел да бидат достапни за што поголем број компании.

Средбата е во рамки на проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем (БЕП).