ССК на средба со Министерство за економија во рамки на проектот на УСАИД

Сојузот на стопански комори на работна средба со претставници од Министерство за економија за подобрување на мерките 2020 кои спаѓаат во Секторот за индустриска политика и Секторот за МСП. Тања Дејановска, член на Управен одбор и Алксандар Зарков, извршен директор на Сојузот, дискутираат за можноста за подобрување на мерките и важноста од креирање нови се со цел да бидат достапни за што поголем број компании.

Средбата е во рамки на проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем (БЕП).