Сојузот на стопански комори со воспоставениот договор за соработка со Управата за јавни приходи отпочна со стратешки цели за сузбивање на сивата економија преку превземање конкретни чекори за постапување и заедничка акција, рече претседател на Сојуз на стопански комори Данела Арсовска во своето обраќање по повод 25 години јубилеј УЈП.

– Целта е што поголем број нерегистрирани субјекти да влезат во системот, да работат под еднакви услови и да приденесуваат за развој на националната економија. Нелојалната конкуренција го нарушува пазарното стопанство, и системот не смее да ги толерира оние кои не плаќаат даноци, и се директна конкуренција на компаниите кои се денес тука и припаѓаат на групата најголеми 100 даночни обврзници. Механизми за сузбивање на сивата економија има, а еден од нив е и доследна имплементација на Законот за забрана за вршење на нерегистрирана дејност. Превзедовме и конкретни чекори кои опфаќаат процеси на дигитализација кои ги спроведува приватниот сектор, а Управата за јавни приходи спроведува системски решенија со кои во чекор ги следи овие процеси – изјави Арсовска.

Сојузот на стопански комори на Македонија доби плакета за успешна соработка со Управата за јавни приходи, по повод јубилејот 25 години УЈП.