Комората на сметководители одржаа состанок со претставници на ЕУ Делегација

Членови на Управниот одбор на Комората на сметководители одржаа состанок со претставници на ЕУ Делегација каде се дискутираше за хармонизација на националната легислативата со регулативите на Европската Унија, како и за проблемите на национално ниво врзани за законски решенија кои се неусогласени и спротивни на интересите на сметководствената професија.