Сите заедно да се залагаме за главните приоритети:

  • Да се зачува здравјето на граѓаните
  • Да не се изгубат работни места
  • Мерките да ја поддржуваат реалната економија и да не се дозволи ниту една компанија да исчезне заради кризата од Covid-19.

Информации за приватниот сектор – Справување со Ковид – 19