АНГЕЛОСКИ: Во „Отворен Балкан“, македонската економија е најслаба

0
153

– доколку се гледа иницијативата на Отворениот Балкан на долг рок, ја оценуваме позитиво

– краткорочно во овој момент македонската економија има ниска конкурентност со останатите две земји кои имаат одлични економски резултати, раст на полето од туризмот и инвестиции во инфраструктурата со што очекуваме одлив на работна сила од нашата земја

– потребни се реформи во јавната администрација и дигитализација за брзо и лесно добивање на потребни документи, а вишокот од вработените да се интегрираат во приватниот реален сектор

– ако се олеснат процедурите и квотите на краток рок може да се ублажи недостатокот на работна сила со увоз, но долгорочно потребно е планирање на човечките ресурси и преквалификација на одреден број според потребите,а индустријата за долгорочен развој и раст на македонската економија.

Повеќе на линкот https://www.slobodnaevropa.mk/a/angelovski-izgubena-godina-za-sushtinski-reformi-vo-ekonomijata/32853828.html?utm_medium=social&utm_campaign=viber&utm_source=viber