ССК на традиционалниот партнерски состанок на Црвениот крст

Партнерски состанок за продлабочување на досегашната, но и поттикнување на идната соработката помеѓу Црвениот крст на Рeпублика Македонија и партнерските организации денеска се одржа во Скопје на кој присуствуваа претставници од стопанските комори, компании, банки, меѓународни организации и агенции.

Потпретседателот на Сојуз на стопански комори на Македонија (ССК) Габриела Кулебанова, во своето обраќање рече дека  една од мисиите на Сојузот е да го поттикнува интересот на компаниите во Македонија за поддршка на општествено корисни социјални програми наменети за подобрување на животниот стандард.

„Сојузот од 2011 година до денес, ја поддржува имплементација на кампањата за „Денот на гладта“ која Црвениот крст на Република Македонија ја реализира во целата земја, а во чии рамки се оргнизира и хуманитарна акција со компаниите за обезбедување на донации за помош на семејствата кои се соочени со социјални ризици.  Нашата земја не е исклучок од овој глобален процес бидејќи и кај нас општествената одговорност се повеќе станува императив на компаниите, кои дел од профитот кој го остваруваат го враќаат на заедницата. Основната идеја е дека ниту една компанија не учествува во своите активности во некој изолиран простор туку со својата работа станува значаен дел на општествената целина. Компаниите членови на Сојузот, општествената одговорност ја манифестираат преку активни мерки за заштита на околината, различни општествени донации, развој на човечкиот потенцијал и давање на еднакви можности на сите вработени, преку трансфер на знаење и технологии, заштита на потрошувачите и многу други мерки насочени кон подигање на нивото на одговорност кон општеството“, рече Кулебанова и додаде дека потенцијалите за практикување на општествената одговорност се многу поголеми  и дека заеднички сите чинители во општеството во иднина ќе се фокусираме кон оваа цел.

Таа додаде дека зацврстувањето на соработката на Сојузот на стопанските комори на Македонија и Црвениот крст како и со сите чинители кои ќе влијаат на зголемување на социјалната одговорност, е од големо значење за натамошно поттикнување на  добрите деловни практики во нашата земја.

Според  генералниот секретар на Црвен крст на Македонија Саит Саити грижата за општото добро претставува највисок приоритет за одговорно работење, клуч и основа на заедничкиот развој на општеството. На традиционалниот настан беа доделени признанија и благодарности на компаниите поддржувачи на Црвениот Крст на Република Македонија.