Околу 6.000 фирми никнуваат и згаснуваат во една година

Компаниите во Македонија многу брзо никнуваат, но и многу брзо згаснуваат. Најголема стапка на преживување се забележува кај фирмите од секторот здравствена и социјална заштита. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, за една година биле регистрирани 7.132 новосоздадени претпријатија, што претставува 10,4 отсто од вкупно активните претпријатија во Македонија. Најголемиот дел новосоздадени претпријатија, 28,4 отсто, се во секторот трговија на големо и мало. Според ДЗС, од вкупниот број активни претпријатија, згаснати биле 9,7 отсто, односно 6.648. И меѓу згаснатите претпријатија најголем број се од секторот трговија на големо и мало.

Од Сојузот на стопански комори неодамна истакнаа дека, и покрај кризата во која се наоѓаше државата, компаниите наоѓаа начини како да се задржат на пазарот, да останат конкурентни и да го зголемат бројот на вработувањата.

– Не е лесно да се води бизнис, бидејќи нема една одредена формула што ќе каже кој е патот до успехот. Има многу предизвици, особено во Македонија, и на компаниите пред сѐ им се потребни политичка стабилност и стабилни институции. Ние сме во континуирана криза веќе со години и затоа компаниите наоѓаат начини како да опстанат, да го зголемат бројот на вработувањата, да ги зголемат своите капацитети и да бидат успешни не само на домашниот пазар туку својата дејност да ја прошируваат и надвор од границите на нашата земја – истакнаа од ССК.

Темата во целина може да ја погледнете на следниот линк.