gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Инфомација за Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход и Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност

Во насока на континуирано проследување на нови информации кое се однесуваат на стопанството , Сојузот на стопански комори на Македонија Вe известуваме дека Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 101/20 го објави Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход, а Управата за јавни приходи на системот „е-Персонален данок“ го објави Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност.

Во продолжение даваме краток преглед на истите:

Правилник за формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход

  • Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната даночна пријава за утврдување данок на личен доход, начинот на доставување на годишната даночна пријава од страна на органот за јавни приходи и начинот на потврдување од страна на обврзникот.
  • Годишната даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход се изготвува на образец „ДЛД-ГДП” во А4 формат, на хартија во бела боја.
  • Формата и содржината на годишната даночна пријава  се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Целосната содржина на Правилникот како и пропишаниот образец се достапни на овој линк.

Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност (образец ДЛД-ОМА).

  • Барањето е поставено на системот „е-Персонален данок“, а пристапот до образецот за потполнување и поднесување можете да го пронајдете во главното мени во Доход од вршење самостојна дејност/Барање за ослободување*
  • Барањето го пополнуваат и поднесуваат обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност, а кои имаат претрпено штети во своето работење поради спроведување на мерките за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот COVID-19 на Владата на Република Северна Македонија со цел да остварат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците март, април и мај 2020 година.
  • Условите под кои се одобрува правото на ослободување од месечна аконтација на данокот на личен доход се однесува на обврзниците кои остваруваат доход од вршење на угостителска дејност, туризам и транспорт, но и други даночни обврзници кои остваруваат доход од самостојна дејнoст, а имаат претрпено штети во своето работење заради спроведување на мерките за Коронавирусот COVID-19.

Повеќе информации може да најдете на овој линк.

За повеќе информации контактирајте не на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или на тел. број 02-3091440.

Прочитано 295 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не