gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Препораки за однесување на вработените во производните капацитети (25.03.2020)

Во насока на континуирано проследување на нови информации кое се однесуваат на стопанството, Сојузот на стопански комори на Македонија Ве информира дека фирмите кои вршат дејност производствои имаат производни погони,хали и слично , им се препорачува производниот процес да се орграниза на следниот начин:

 • Во погоните каде непосредно се врши производниот процес да се лимитира бројот на вработени до таа мера да работниците бидат на растојание од 1,5 до 2м;
 • Вработените да не ги менуваат работните места;
 • Во самиот погон задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на раце и работни површини;
 • За време на работното време од страна на вработените да се почитуваат оштите препорачани мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце и дезинфекзија со употреба на дезинфекциони средствана база на алкохол);
 • Да се забрани групирање за време на пауза во групи поголеми од максимум 5 лица;
 • Да се врши почесто проветрување на работните простории односно повеќе пати во текот на денот и доколку е тоа можно (преку природна и вештачка вентилација);
 • Еднаш неделно да се врши дезинфекција на сите работни простории за што да се води уредна евиденција;
 • Во случај на позитивен лабораториски потврден случај на КОВИД-19 на вработено лице(со или без симптоми), лицето веднаш се изолира и испраќа домаи се советува ВЕДНАШ да го контактира својот матичен лекар;
 • Одговорното лице на фирмата го известува Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) им доставува комплетни податоци за позитивниот работник/ци на КОВИД-19 (име и презиме,адреса, тел.број) подготвува список на лица кои согласно работното место се во близина ( до него ,пред и позади ) на работното место на позитивниот работник кој се предава на епидемиолошката служба од ЦЈЗ;
 • По направениот епидемиолошки увид од страна на ЦЈЗ и направената проценка на ризик, се дефинира листата на лица кои со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат се ставаат под здравствен надзор за домашна изолација во траење од 14 дена;
 • По направеното темелно механичко чистење на погоните /просториитеи направената дезинфекција од страна на овластена установа за ДДД, сепродолжува со нормалниот производствен процес;
 • Да се избегнува контакт на вработените лица од погоните меѓу себе во текот на работниот процес, а особено со административните службеници;
 • Во случај на потреба од административна работа: потпишувањетона хартиени докумени да се спроведува исклучиво преку едно одредено лице кое носи лична заштитна опрема на себе (заштита маска и ракавици),
 • Лицата задолжени за обезбедување на објектот да носат исто така лична заштитна опрема;
 • Возачите кои дистрибуираат готови производи, репроматеријали, хартиени документи исто така да носат лични заштитна опрема;
 • Да не се одржуваат состаноци/колегиуми и истите да се спроведуваат по телефон или на меил доколку е возможно или во сала со почитување на одалеченост еден од другод 1,5 до 2,0 метри.

За повеќе информации контактирајте не на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или на тел. број 02-3091440


Прочитано 162 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не