gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

ССК на редовна консултативна средба со претставници на Европска Комисија

Во Сојуз на стопански комори на Македонија, се одржа средба на комори и економски оператори со Оценската мисија на претставници од Европската комисија за спроведувањето на јавните набавки.

На состанокот се дискутираше за спроведувањето на јавните набавки, а особено за новиот Закон за јавните набавки кој се применува од 1 април годинава. Беше истакнато дека новиот Закон за јавните набавки треба да придонесе кон елиминирање на предизвиците од претходното законско решение, како критериумот за најниска цена, слободна и фер конкуренција и поголема транспарентност при јавните набавки.

Она што е најважно е што се воведува економски најповолната понуда како критериум за доделување на договорите. Независно од тоа кој пристап се користи, при евалуација на понудите секогаш треба да се вклучи економски елемент. Со воведувањето на економски најповолната понуда како критериум за доделување на договорите, се врши усогласување со европските директиви, а коморите ја поздравуваат истата, бидејќи е на барање на приватниот сектор од изминатите години. Сепак имплементацијата треба претпазливо да се спроведува, а особено е важно да преку посебни акти кои ќе бидат направени во соработка со економските оператори, се одредат под критериуми за секоја гранка одделно, бидејќи истите имаат свои карактеристика од кои зависи успешната реализација на јавните набавки.

 

 

Прочитано 387 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не