gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

Регионален портал на Деловни Регистри

Сојуз на стопански комори на Македонија Ве информира дека од денес е активен BIFIDEX (Business and Financial Data Exchange) кој претставува платформа за испорака на услуги на Регионалниот Портал на Деловни Регистри - www.bifidex.com.

Како први понудувачи на услуги во Југоисточна Европа порталот нуди широка палета на услуги за бизнис интелигенција, комбинирајќи финансиски и статусни податоци од директно поврзани регистарски извори.

Платформата нуди услуги кои се креирани од податоци преземени од директно поврзани официјални регистри во регионот, без никакви посредници. Тоа овозможува да бидеме лидери на пазарот за аналитика на податоци во Југоисточна Европа, нудејќи најажурни информации, комбинирајќи најширок опфат на податоци и најдетални прегледи на цели индустрии, со нивна споредба помеѓу повеќе јурисдикции. Сите услуги се креирани со единствена методологија, која овозможува меѓудржавна споредба на податоците, уважувајќи ја конверзијата во различни јазици и валути.

Основните пребарувања на правни и физички лица се бесплатни, за да можете да го пронајдете субјектот за кого сакате да видите подетални услуги.

Регионалниот Портал на Деловни Регистри е резултат од проектот финансиран од страна на Европската Банка за обнова и развој (www.ebrd.com), во своето настојување да помогне во зголемувањето на инвестициите во поширокиот регион на Југоисточна Европа. Проектот започна во септември 2017 година како заедничка соработка помеѓу Агенцијата за Деловни Регистри на Република Србија (www.apr.gov.rs) и Централниот Регистар на Република Северна Македонија (www.crm.com.mk). Во октомври 2018 проектот е трансформиран во отворен мултилатерален Договор, со кој управува Управен Одбор од сродни регистарски институции.

Во моментов порталот е поврзан со официјалните регистри во Србија и Северна Македонија, но наскоро ќе се поврзе со уште неколку други извори на податоци и регистри од регионот.

Прочитано 563 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не