Данела Арсовска, претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија

Сојузот на стопански комори испорача седум приоритети од приватниот сектор за да се создадат предуслови да има реална основа 2019 да биде економска година. Секој од приоритетите во себе содржи по десет барања кои беа истакнати од средбите со над 20.000 члена од различни сектори и региони на Македонија. Сите приоритети имаат еднаков степен на важност за реализација, токму поради фактот што ги обединуваат сите сектори и се надоврзуваат еден со друг. Минатата година најгласно се говореше за  интензивирање на борбата со сивата економија, демонстрирање волја за воспоставување на владеење на правото и гаранција на правната сигурност на приватниот сектор за да може да се отпочне со инвестиции, но  и неопходноста од консултација за сите законски решенија што го засегаат стопанството со цел нивно непречено спроведување.

Во моментов на компаниите прво им е потребно да се создаде сигурен и стабилен деловен амбиент. Тоа подразбира политичка стабилизација и креирање долгорочна национална стратегија за економски раст, со можни потенцијали за развој по сектори. Имплементирањето на структурните економски реформи е неопходно да биде од национален приоритет на секоја влада. Поаѓајќи од фактот што стопанството во Македонија 99,7% го сочинуваат мали и средни претпријатија, потребно е да се изготват модели за  даночни олеснувања и дерегулација на малите компании и претприемачите. Само така ќе им се даде квалитетна можност на претприемачите со добри и иновативни идеи да ја гледаат својата иднина во Македонија. Фокусот исто така треба да биде на подобрување на инфраструктурата, поттикнување на иновативноста, инвестирање во кадар и во технологија, но и во дефинирана поддршка на извозно ориентираните компании, кои се само 3.500 или 5% од вкупниот број активни трговски субјекти во земјата.  

Економијата треба да функционира како систем на пазарни вредности, систем на еднакви можности за отпочнување и градење сопствен бизнис и бренд, овозможувајќи приватниот сектор да се движи напред и да биде одржлив, а тоа може да се постигне единствено во стабилен и сигурен деловен амбиент. Клучот е во редовните консултации со приватниот сектор, со цел реализација на плановите за постигнување раст на стопанството и на националната економија воопшто, а со тоа и подобрување на животниот стандард за сите граѓани.  

Анализата во целина на Инстор Магазин https://www.instore.mk/mk/record.php?mv=34&id=7502

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here