Претседателот на ССК, Ангелоски: Да вложиме повеќе енергија за развој на регионална соработка

Претседателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, Трајан Ангелоски зема учество на годишниот настан со меѓународно учество, „Скопје – Економски и Финансиски Форум” кој го организираше Министерството за финансии, како панелист во панел посветен на важноста на можностите кои произлегуваат од регионалната соработка и евро-атлантските перспективи. Покрај Ангелоски во панелот дискутираа претседателите на стопански комори од нашата земја, од регионот и пошироко како и истакнати бизнисмени од нашата земја, кои имаат меѓународно искуство во водење на бизнис.

„Треба да вложиме повеќе енергијата за развој на регионална соработка, истовремено да се искористи влијанието на владата и другите институции за да дадат придонес кон забрзување на овој процес, кој доцни. За унапредување на регионалната соработка потребни се неколку круцијални реформи кои ќе обезбедат можности за брзо патување, односно брз проток на стоки и луѓе, дигитализација, која ќе ги олесни бирократските реформи и иновации“, истакна Ангелоски кој објасни дека економската соработка во регионот почнува по војната на Косово, кога компаниите го стартуваат процесот на отворање на подружници во соседните земји.

Тој потенцираше дека иницијативата „Отворен Балкан“ е важна во процесот за забрзување на регионалната соработка, поради што и треба да добие поддршка.    

„ „Отворен Балкан“ ги направи видливи предизвиците со кои се соочуваат компаниите кои се обидуваат да делуваат регионално, но истовремено нуди и решенија за нивно надминување и постигнување на економски развој во регионот. Во оваа смисла особено е важно подобрување на инфраструктурата, како што е на пример изградбата на железницата со Бугарија. Исто така потенцираме дека покрај тоа што веќе се воспостави зелен коридор за движење на товарни возила, таква можност треба даима и за движење на луѓе“, објасни Ангелоски.

Тој истакна и дека за компаниите е многу важно да го зголемат извозот во регионот бидејќи транспортните трошоци се многу пониски, а исто така и производите се препознатливи како брендови во многу повеќе на пазарите во соседните земји, во споредба со подалечните пазари.