gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                                       

ССК: Првите Овластени економски оператори ја олеснуваат трговијата

Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК) и Царинската управа на Република Македонија  го промовира концептот на овластен економски оператор (OEO). На пресконференцијата беше истакнато дека  статусот на OEO е меѓународно признаена марка за квалитет која укажува на тоа дека економските оператори од Македонија како производители, извозници и увозници, шпедитери и транспортери во меѓународниот ланец на снабдување се безбедни и сигурни, а нивните царински контроли и процедури се ефикасни и усогласени.

Претседателот на Сојузот, Данела Арсовска, истакна дека првите компании веќе аплицираа и се во процедура на имплементирање на неопходните правила за добивање на статус ОЕО, што значи поволност за компаниите како на македонското царинско подрачје, така и во царинското подрачје од земјите на ЦЕФТА регионот, односно овозможува приоритетен третман при извршување на царинските контроли со значително олеснети процедури.

„Веруваме нашите компании како  овластени економски оператори ќе бидат позитивен пример и ќе ги поттикнат и останатите да се стекнат со статусот на Овластен економски оператор како гаранција за кредибилна компанија во меѓународни рамки. Придобивките за стекнување на статус на ОЕО кај компаниите се бројни од аспект на олеснување и забрзување на трговијата, промовирање на извозот и економскиот раст. Поточно, компаниите кои ќе се стекнат со статусот ОЕО, ги задоволуваат предвидените законски критериумите и се сметаат за безбеден и сигурен партнер во трговскиот ланец на снабдување. Од друга страна, стекнувањето на статус ОЕО за домашните компании е исто така предизвик, затоа што станува збор за процес на имплементација на високи стандарди, изјави Арсовска и додаде дека компаниите кои ќе се стекнат со ОЕО долгорочно ќе имаат поедноставни, побрзи и поевтини постапки за компаниите кои се извозно ориентирани.

Директорот на Царинската Управа, Ѓоко Танасоски, истакна дека дел од придобивките што ги носи статусот ОЕО, а кој се стекнува на доброволна основа се  поголема безбедност и сигурност како и намалени трошоци.

„Царинската управа на Република Македонија свесна за значењето на концептот ОЕО, можностите кои тој ги нуди за економските оператори и за Царинската управа се заложува за понатамошен развој на концептот, промовирање на истиот пред деловната заедница како и обезбедување помош и поддршка за сите заинтересирани оператори од една страна, и воедно развој и унапредување на самата царинска служба при спроведување на надлежностите поврзани со концептот ОЕО“, изјави Танасоски.

Танасоски ги охрабри македонските компании да се здобијат со статус на ОЕО со цел да ги искористат придобивките и поволностите на одобрениот статус.

Концептот на Овластен економски оператор е еден од инструментите за олеснување на трговијата. Последните измени на Царинскиот закон, се однесуваат и на критериумите за издавање на одобрение за овластен економски оператор кои се целосно  усогласени со националните прописи и одредби за ОЕО на Царинскиот закон на Европската унија. Успешноста на примена на концептот зависи од интересот на компаниите да го применуваат. Концептот на овластен економски оператор е одамна промовиран од страна на Светската царинска организација и прифатен од многу држави, тој опфаќа подобности за овластен економски оператор во државата и надвор од државата.

Прочитано 660 пати

Од Претседателот

Да бидеме лидер и глас на бизнис заедницата, подржувач на економскиот раст на членовите на комората. Заедно да придонесеме за економската стабилност на Македонија и партнерски забрзано да се движиме напред во нова декада на наше успешно работење.

Арсовска Данелa

Интернационална мрежа

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Контакт

 info @chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Црвена Скопска Општина бр.10

Следете не