gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                fb  insta  twit  linke  yout

Проекти на Сојуз на стопански комори на Македонија

 

Бизнис пријателска сертификација на општините во Југоисточна Европа - Растење преку развој 2014-2015

Подобрување на соработката во прекуграничниот регион меѓу Република Македонија и Албанија

Европски Информативен и Иновативен Центар во Македонија

Здружена регионална докторска програма за претприемништво и МСП за Западно Балканските земји

Бизнис пријателска сертификација - Меѓународен печат за квалитет на бизнис-пријателски општини

Енергетска ефикасност на МСП во Р. Македонија

Поддршка на реализацијата на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата

Интензивирање на деловната соработка меѓу Република Македонија и Велика Британија - Прв Британско - Македонски Б2Б настан

Унапредување на соработката помеѓу Албанија, Република Македонија и Италија преку оперативна соработка

Промоција на про-бизнис окружување со Сојузот на стопански комори на Македонија

Придонесот на конкурентите мали и средни претпријатија во развојот на националната економија


From the President

 We are the leader and voice of the business community, a supporter of the economic growth of the chamber members. Together we will contribute to the economic stability of Macedonia and as partners move forward into a new decade of our success.

Arsovska Danela

International Network

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Contact

 info @ chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Str. Crvena Skopska Opstina no.10

Follow us