gb  german  turkey  china  japan  italy  alb  serbia  france  UAE                fb  insta  twit  linke  yout

ССК Берза

ССК Берза (0)

Берза 1

BRDE20140415002 - Германска компанија бара подизведувач за метални делови и производство на вбризгување на калапи

Германска компанија производител на електрични и електронски уреди и компоненти е во потрага по партнери производители од браварскиот сектор и е заинтересирана за склучување на договор за снабдување на потребни материјали

Берза 4


BRFR20130807001
– Француска компанија бара снабдувачи на бисквити во странство

Француска компанија специјализирана за производство на колачи е подготвена за склучување на договор со странски производители на бисквити.

Берза 7

BRDE20141014001 - Барање на снабдувачи на гума, гумено - метални и гумено – пластични делови

Германска компанија, специјализирана за развој, производство и дистрибуција на компоненти за автомобилската индустрија бара производителите на еластомер производи. Исто така германската компанија е заинтересирана за склучување на договор за снабдување на еластомер, метал-еластомер и пластика еластомер делови, особено снабдувач на големи гумени дихтунзи. Снабдувачот треба да биде ISO 9001 сертифициран и треба да биде искусен во снабдување во автомобилски сектор.

Берза 2


BRUK20130723001
– Компанија од Велика Британија која се занимава со продажба на градежни материјали и опрема и апарати за домаќинство е заинтересирана за соработка

Компанија од Велика Британија дистрибутер на градежни производи и опрема за домаќинство е во потрага по производители на скали, производи за покриви, производи за опрема за кујна и ламинатни подови. Британската компанија нуди продажба на своите производи преку својот веб-сајт.

Берза 5

BRLT20140304002 – Компанија од Литванија го шири својот бизнис во рибарскиот сектор и е во потрага по партнер за соработка

Литванска компанија, специјализирана за изградба се обидува да го прошири својот бизнис во рибарската индустрија. Компанијата е во потрага по партнер за заедничко вложување или спојување (размена на акции) и исто така е заинтересирана за подизведување или реципрочно производство.

Берза 8


BRFR20130807001
– Француска компанија бара снабдувачи на бисквити во странство

Француска компанија специјализирана за производство на колачи е подготвена за склучување на договор со странски производители на бисквити.

Берза 3


BRES20130814001
- Шпанската консултантска компанија „Fintech“ е потрага по бизнис консултанти

Шпанската компанија „Fintech“ специјализирана за долг за надомест на системи е во потрага по бизнис консултанти за адаптација на својата бизнис план за други земји.

Берза 6


BRPL20140514001
- Полска компанија е во потрага по иновативни производи наменети за пловење

Полска компанија е во потрага по интересни производи кои би можеле да бидат дистрибуирани на полскиот пазар. Полската компанија до сега дистрибуирала едрилици за бродови, облека за пловење и други производи поврзани со спортови на вода.

Берза 9

BRRS20130919004 - Српска компанија за производство на електронски производи и системи поврзани со медицински, стоматолошки, и фотоволтаични уреди е заинтересирана за соработка.

Српска компанија специјализирана за производство на електронски производи и системи поврзани со медицински и стоматолошки помагала, како и обновливи енергетски системи, како што се соларни фотонапонски системи е во потрага по трговски посредник –дистрибутер за своите производи на странските пазари.

From the President

 We are the leader and voice of the business community, a supporter of the economic growth of the chamber members. Together we will contribute to the economic stability of Macedonia and as partners move forward into a new decade of our success.

Arsovska Danela

International Network

F46DCE922CC1E446A2D47D87A78FE9A1

D234AF1A2FFA9C4197F508DA3F41A889

Contact

 info @ chamber.mk
  +389.2.3091440
  +389.2.3091440
  Str. Crvena Skopska Opstina no.10

Follow us